Partsrådet
BESTA-vägen

BESTA

BESTA (Befattningsgruppering för statistik) är ett partsgemensamt klassificeringssystem som har utvecklats för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad.

BESTA – koden används som indelningsgrund för den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. Lönestatistiken ger kunskap om vilka olika slag av arbetsuppgifter som finns hos staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. På myndighetsnivå använder lokala parter lönestatistiken och BESTA som stöd i den lokala lönebildningen.

En av utgångspunkterna som parterna hade när BESTA utvecklades var att systemet skulle kunna användas i samband med lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. BESTA uppfyller de krav som lagen ställer, bland annat genom att vara

  • ett systematiskt sätt att bestämma krav på och svårighetsnivå för olika arbeten
  • modernt, det vill säga utvecklat under senare tid
  • flexibelt, det vill säga kan anpassas för lokala behov
  • könsneutralt

Ladda ner hela steg BESTA Steg 3 Steg 4