Partsrådet
BESTA-vägen

Utgångspunkter

Utgångspunkt är en lönebildning utifrån ramavtalen RALS/RALS-T med en lönesättning som utgår från sakliga grunder. Dessutom ger ramavtalen ett uppdrag till lokala parter att säkerställa att det inte i något avseende uppstår osaklighet i lönesättningen bland annat mot bakgrund av de förbud mot lönediskriminering som finns i lag.

Ladda ner hela avsnittet Start Steg 1