Partsrådet
BESTA-vägen

Steg 1: Strategiska ställningstaganden

I Steg 1 läggs grunden för arbetet med metodstödet genom att identifiera, tydliggöra och skapa förutsättningar kring ett antal strategiska ställningstaganden. Därutöver finns ett antal frågeställningar som behöver diskuteras likväl som vilka dokument som behöver tas fram.


Ladda ner hela steg 1 Intro Steg 2