Partsrådet
BESTA-vägen

Steg 2. Skapa goda förutsättningar och en gemensam arbetsplan

I steg 2 säkerställs att den grupp av personer som ska genomföra arbetet med analysen har de förutsättningar som är nödvändiga för ett framgångrikt genomförande. Steget innebär också att det finns en bra tids- och arbetsplan för genomförandet.

Ladda ner hela steg 2 Steg 1 Steg 3