Partsrådet
BESTA-vägen

Steg 3. Granska bestämmelser och praxis

I Steg 3 granskar och analyserar arbetsgivare och fackliga företrädare bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor. Resultatet omsätts till aktiviteter och åtgärder som beskrivs i steg 6.

Syftet med tredje steget är att säkerställa att alla förmåner, villkor och principer är utformade och tillämpas på ett könsneutralt sätt i enlighet med diskrimineringslagens krav.

Det underlag som ska analyseras är exempelvis kollektiva och individuella anställningsvillkor, kriterier för bedömning av resultat och prestation samt enskilda överenskommelser.  Även lönesystem med olika lönedelar eller lönetillägg ska analyseras.

Ladda ner hela steg 3 Steg 2 BESTA