Partsrådet
BESTA-vägen

Steg 4. Lika arbeten

Syftet med analysen av lika arbeten är att avgöra om löneskillnader inom ett lika arbete har direkt eller indirekt samband med kön. Det har ingen betydelse om det är män eller kvinnor som diskrimineras. Fokus här är lönesättning på individnivå och kön.

Analysarbetet görs i följande steg:

  • Gruppera i lika arbeten
  • Identifiera grupper med både kvinnor och män
  • Ta fram och analysera lönestatistik
  • Undersök orsaker till löneskillnader

Ladda ner hela steg 4 BESTA Steg 5