Partsrådet
BESTA-vägen

Steg 6. Ta hand om resultat

Steg 6 handlar om att ta hand om de resultat som kommit fram i steg 3, 4 och 5, både sådant som måste åtgärdas enligt diskrimineringslagen och sådant som kan förbättra lönebildningsarbete i stort.

Arbetet i det sjätte steget ska leda fram till en skriftlig dokumentation.

Önskvärt är att dokumentationen även omfattar erfarenheter och identifierade utvecklingsområden som ska tas med i det fortsatta lönebildningsarbetet.

I det här steget är det viktigt att resultatet från analysarbetet förankras väl bland alla berörda aktörer. Det underlättar en önskvärd integrering av lönebildningsarbetet i verksamhetens processer och löpande arbete.

Ladda ner hela steg 6 Steg 5 Steg 7