Partsrådet
BESTA-vägen

Steg 7. Utvärdera och stäm av mot strategiska ställningstaganden

I Steg 7 utvärderas det genomförda kartläggningsarbetet. En del i detta är att utvärdera om analysen genomförts i enlighet med de strategiska ställningstaganden som togs fram i Steg 1.

Utvärderingen bör bland annat ge svar på

  • hur arbetet fungerat (ansvar, roller, spridning och förankring i organisationen)
  • positiva och negativa erfarenheter
  • om mandat eller uppdrag behöver utvecklas inför nästa analysarbete
  • hur lönesättande chefer medverkat i processen

Ladda ner hela steg 7 Steg 6