Partsrådet
BESTA-vägen

Frågor & svar

Nedan finner du frågor och svar som har koppling till metodstödet och som vi bedömer är av övergripande intresse och/eller principiell betydelse.

Fråga:
Vad innebär begreppet lika arbeten? Måste man ha samma arbetsuppgifter för att två arbeten ska betraktas som lika?

Svar:
Bedömningen som ska göras för att komma fram till om två arbeten är att betrakta som lika ska ta sin utgångspunkt i om de skillnader som finns är sådana att de förväntas ha betydelse för lönesättningen. Det är viktigt att ha lagens syfte i åtanke när man bedömer vilka arbeten som är att betrakta som lika, så att man inte gör en alltför snäv tolkning av begreppet.

Skriv ut