Partsrådet
BESTA-vägen

Historiska löner

Med historiska löner menas löner som är satta utifrån andra förutsättningar, till exempel annan tjänst, än den aktuella. Det kan vara löner för anställda som har varit chefer men inte längre är det. Ett annat exempel är löner för anställda som kommit in i verksamheten från en annan verksamhet, till exempel genom myndighetssammanslagning.

Ofta ger historiska löner en skev eller direkt felaktig bild av lönerna i gruppen. De kan vara en förklaring till vad som vid första anblicken framstår som osakliga löneskillnader.

Tillfälliga placeringar, till exempel inlånad personal, kan påverka lönebilden på samma sätt som historiska löner. Ett tydligt förhållningssätt underlättar analysen av lönekartläggningen. Det innebär att man måste känna till dessa löner i förväg och i förekommande fall inte låta dem påverka gruppens lönebild. Varaktigheten i tillfälliga placeringar spelar här en stor roll.

Tillbaka till Läs mer