Partsrådet

BESTA-vägen

Välkommen till BESTA-vägen – ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

Det här handlar om en metod som kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten. Fokus för metoden ”BESTA-vägen” är att den ska vara ett stöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Metoden bygger på att arbetet när detta görs integreras i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå på det statliga avtalsområdet är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader.

Det är dock viktigt att framhålla att den lokala lönebildningsprocessen enligt våra ramavtal, RALS och RALS-T, kräver bredare analyser och diskussioner än vad enbart BESTA-vägen ger stöd för. Bland annat ska arbetsgivaren under det förberedande arbetet presentera en lönebild för verksamheten.  Metoden måste alltså sättas in i ett större perspektiv och användas i den del som den är avsedd för, nämligen analyser av löneskillnader mellan män och kvinnor, som är en del i lönebildningsprocessen.

Det bör också framhållas att metoden förutsätter att arbetsgivaren gjort vissa strategiska ställningstaganden inför en analys med stöd av BESTA-vägen. Detta utvecklas vidare i de inledande avsnitten.

Under arbetet har regelbundna avstämningar gjorts med DO om metod och innehåll.

Så här är materialet uppbyggt

Intro Utgångspunkter
Steg 1 Strategiska ställningstaganden
Steg 2 Skapa goda förutsättningar och en gemensam arbetsplan
Steg 3 Granska bestämmelser och praxis
BESTA Läs om hur du använder BESTA i Steg 4 och 5
Steg 4 Lika arbeten
Steg 5 Likvärdiga arbeten
Steg 6 Ta hand om resultat
Steg 7 Utvärdera och stäm av mot strategiska ställningstaganden

Skriv ut

Intro