Partsrådet
BESTA-vägen

Löneboxar

Löneboxar används mycket ofta i olika statistikredovisningar när man vill jämföra lönelägen mellan olika grupper. Fördelen, jämfört med att till exempel bara använda medelvärden, är att en lönebox visar både löneläge i form av medianlön och lönespridning i form av exempelvis percentillöner. Nackdelen med löneboxar är att det krävs en viss storlek på grupperna för att kunna beräkna de olika statistiska måtten. Det är också mycket tidskrävande att göra detta manuellt om man inte har tillgång till särskilda datorprogram.

Tillbaka till Läs mer